• Tehdään matka olennaiseen

  Tehdään matka olennaiseen

  Etsitkö osaavaa kumppania yrityksesi digitaalisen liiketoiminnan ja näkyvyyden parantamiseksi? Me autamme oikeiden ratkaisuiden löytämisessä ja niiden toteuttamisessa.

  Meiltä saat asiantuntijapalvelua markkinoinnin ja mainonnan kehittämiseen sekä suunnitteluun. Erityisosaamistamme on digitaalinen viestintä sekä siihen liittyvien nykypäivän teknologisten mahdollisuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Tavoitteena on tuottaa aina loppuun asti hiottu timantti. Työskentely asiakkaan kanssa toteutettavan luovan keskustelun kautta antaa avaimet tämän päämäärän saavuttamiseen.

  Toimintaamme ohjaa luontainen into ja kiinnostus uusien haasteiden kohtaamiseen sekä erottuvien ratkaisumallien kehittämiseen. Vahvuusalueitamme ovat myynnin ja markkinoinnin kehittäminen digitaalisten viestintäratkaisuiden, monikanavaisuuden sekä verkostostrategioiden avulla. Monipuolisen kokemuksemme kautta luomme ratkaisuja, jotka aikaansaavat tuloksia.

  Tiimistämme löytyy osaamista ja sitoutumiskykyä niin pitkäntähtäimen suunnittelutyöhön kuin myös ainutkertaisten projektien toteuttamiseen.

 • Prosessi

  Polku päämäärään

  Tarve ja tavoitteet

  Alussa tehtävän määrittelyn avulla kirkastetaan yhteinen päämäärä ja mitattavat tavoitteet. Lisäksi budjetti, aikataulu, sekä vastuuhenkilöiden nimeäminen antavat suuntaviivat tuleville vaiheille.

  Lähestymistavat ja fokusointi

  Onnistunut projekti edellyttää myös kykyä tavoittaa työtehtävän kannalta oleelliset osa-alueet ja ratkaisuvaihtoehdot. Matka tavoitteiden saavuttamiseksi etenee luovan ideoinnin ohjaamana kohti visuaalista sekä sisällöllistä suunnittelua. Kiteytyksen ja suunnittelukierrosten pohjalta muotoutuneet valinnat ohjaavat ratkaisun lopullista jalostusta.

  Toimitus

  Toteutusvaiheessa ratkaisu nivoutuu lopulliseksi kokonaisuudeksi. Toteutuksessa yhdistyvät edellisten vaiheiden kautta tehdyt huolelliset valinnat. Käytännön yhteistyö jatkuu tavoitteellisena seurannan, analysoinnin ja jatkokehityksen muodossa.

 • Ajan tasalla

  Ajan tasalla

  Responsive Design

  Päätelaitteiden ja eri järjestelmäalustojen monimuotoisuus kasvaa päivittäin. Samalla kasvaa myös verkkopalveluidesi tarve tukea vanhoja sekä uusia käyttötrendejä. Responsive design -ajatusmallin avulla suunnitellut ratkaisut mukautuvat eri päätelaitteiden näyttökokoihin. Näin vain yhden palvelun avulla voidaan samalla palvella mobiili- ja tablet-selaajia aina desktop-käyttäjiin.

  Yhteisöt voimavarana

  Useat sosiaalisen median palvelut mahdollistavat vuorovaikutteisten palveluiden toteuttamisen käyttäjille entuudestaan tuttujen toimintamallien avulla. Nykypäivänä dialogiin perustuva verkkoläsnäolo on taas yhtä tärkeää kuin itse kanavissa näkyminen. Vuorovaikutteisuuden kehittäminen vielä eteenpäin yhteisöllisempään muotoon antaa vahvuudet hyödyntää yhteisöjen sitoutumisen tuomaa lisäarvoa ja kollektiivista älykkyyttä.

Töitämme

myKolme
Tanssikoulu, Helsinki
SkiMac - Rental-Service-Shop - Täyden palvelun vuokraamo
Rakennusliike Jyväskylä

Puhelin: 040 5961 091